جرج برنارد شاو
۞ مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست‌آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که بدست آورده‌اید دوست داشته‌باشید.. ۞
Monday, 14 October , 2019
امروز : دوشنبه, ۲۲ مهر , ۱۳۹۸ - 15 صفر 1441
برچسب : “ناسیونالیسم

رئیس‌جمهوری ایتالیا: جنگ جهانی اول ریشه در ناسیونالیسم افراطی داشت

رئیس‌جمهوری ایتالیا با بیان اینکه ریشه‌های جنگ جهانی اول در ناسیونالیسم افراطی نهفته بود، تاکید کرد اتحادیه اروپا بالاترین تعهد به منافع مشترک است که برای پیشگیری از درگیری‌های نظامی فاجعه‌بار ضرورت دارد.

۱۴ آبان ۱۳۹۷

“ناسیونالیسم ترامپی” و تغییرات جهانی

رئیس‌جمهوری آمریکا با شعار “اول آمریکا” پا به کاخ سفید گذاشت؛ اکنون با برداشتن گامی فراتر، از روسای جمهوری “گلوبالیست” پیشین انتقاد کرده و از مردم می‌خواهد تا از واژه ناسیونالیست برای توصیف او استفاده کنند عبارتی که به دلیل توصیف رژیم‌های خودکامه عده‌ای را دچار وحشت کرده است.

۰۷ آبان ۱۳۹۷