جرج برنارد شاو
۞ مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست‌آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که بدست آورده‌اید دوست داشته‌باشید.. ۞
Monday, 27 May , 2019
امروز : دوشنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۸ - 23 رمضان 1440
برچسب : «بعیدی

شبکه بی‌بی‌سی فارسی سخنان «بعیدی نژاد» را تحریف کرد

لندن – ایرنا – شبکه‌ی خبری بی‌بی‌سی فارسی ضمن بازنشر توییت سفیر کشورمان در لندن که در پاسخ به توئیت «وودی جانسون» سفیر آمریکا در لندن انجام‌شده بود، در اشتباهی فاحش گزارش داد: «سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا بوریس جانسون، وزیر امو خارجه سابق این کشور را هدف انتقاد قرار داده است.»

۰۳ آبان ۱۳۹۷

شبکه بی‌بی‌سی فارسی سخنان «بعیدی نژاد» را تحریف کرد

لندن – ایرنا – شبکه‌ی خبری بی‌بی‌سی فارسی ضمن بازنشر توییت سفیر کشورمان در لندن که در پاسخ به توئیت «وودی جانسون» سفیر آمریکا در لندن انجام‌شده بود، در اشتباهی فاحش گزارش داد: «سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا بوریس جانسون، وزیر امو خارجه سابق این کشور را هدف انتقاد قرار داده است.»

۰۳ آبان ۱۳۹۷

شبکه بی‌بی‌سی فارسی سخنان «بعیدی نژاد» را تحریف کرد

لندن – ایرنا – شبکه‌ی خبری بی‌بی‌سی فارسی ضمن بازنشر توییت سفیر کشورمان در لندن که در پاسخ به توئیت «وودی جانسون» سفیر آمریکا در لندن انجام‌شده بود، در اشتباهی فاحش گزارش داد: «سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا بوریس جانسون، وزیر امو خارجه سابق این کشور را هدف انتقاد قرار داده است.»

۰۳ آبان ۱۳۹۷